افق صنعت: اصنکو: شرکت مهندسی طراحی و ساخت قالبسازی افق صنعت، سازنده انواع قالبهای دایکست، پریفرم، برش سی ان سی CNC

عنوان
بخش تزریق پلاستیک
بخش طراحی و ساخت قالب
نمونه قالب پلاستیک