استخدام


استخدام در قالبسازی اصنکو استخدام در قالبسازی در کرج استخدام قالبساز استخدام طراح قالب قالب سازی در تهران

استخدام طراح و قالب ساز در کرج 

:شرکت مهندسی قالب سازی اصنکو جهت تکمیل کادر فنی خود به نیروهای زیر نیازمند است

  • قالبساز ماهر دایکاست پلاستیک و سنبه و ماتریس - 
  • طراح ماهر قالب - 

.محل کار قالبسازی در کرج می‌باشد